Zapisy Warszawa Wola

  Półkolonie Sportowo - Rekreacyjne Warszawa Wola

  Dane uczestnika


  Imię i nazwisko:*
  Data urodzenia uczestnika:*
  PESEL:*
  Czy dziecko brało udział w poprzednich edycjach?*
  Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o obozach?*
  Czy dziecko posiada ubezpieczenie NFZ?*
  Czy dziecko posiada uczulenia pokarmowe?*
  Podaj na co jest uczulony:
  Wybierz Projekt:*
  Czy posiadasz VOUCHER promocyjny ?
  Wpisz numer posiadanego VOUCHERA:
  Jaki rozmiar koszulki zamówić dla dziecka?(cm):*
  Czy dziecko przyjmuje jakieś leki na stałe?
  Podaje nazwy leków:

  Dane opiekuna

  Imię i nazwisko opiekuna:*
  Czy posiada Pan/Pani status prawny opiekuna uczestnika obozu?*

  Adres zamieszkania opiekuna

  Ulica:*
  Kod pocztowy i miejscowość:*
  E-mail:*
  Telefon:*

  Warunki rezerwacji

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL - *
  Zapoznałem się i akceptuję Warunki Rezerwacji oraz Regulamin obozów AMP (wszystkie dokumenty dostępne w zakładce dokumenty i płatności) *
  Data i podpis Rodziców /Opiekunów prawnych:*

  © 2017 WyjazdySportowe.PL. All Rights Reserved.  Wykonanie strony ARWAY.waw.pl