Dokumenty i płatności Costa Brava Family Camp, 27.01-05.02.2019

    regulamin obozu regulamin dla rodzicow

   

   

   

   

   

  UWAGA: Każdy uczestnik naszych wyjazdów otrzymuje ubezpieczenie NNW.

  WYPEŁNIJ I WYŚLIJ DOKUMENTY:

  1. Uzupełnione dokumenty (Regulamin obozu, Regulamin dla rodzica) prosimy przesłać do 14 dni przed rozpoczęciem obozu na adres:

  Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL, 05-200 Wołomin; ul. Wileńska 51A/ lok. 211

  Prosimy o zapoznanie z poniższymi dokumentami oraz prawidłowe uzupełnienie:

    1. Regulamin obozu - dla zawodników:

  • Prosimy o przeczytanie dziecku regulaminu obozu oraz odpowiednio przygotować do turnusu, m.in przez rozmowę na temat zgłaszania wszelkich problemów wychowawcy, informowanie o wszelkich aspektach zdrowotnych i innych potrzebach czy też problemach, które mogą wyniknąć w czasie trwania obozu. Szczególnie należy zwrócić uwagę dziecku, że wszystkie zapytania, potrzeby muszą być kierowane w pierwszej kolejności do Trenerów, gdyż to właśnie wychowawcy zastępują na określony czas Rodzica i mogą najszybciej zareagować jeśli dzieje się coś złego lub powstanie jakikolwiek problem, z którym dziecko nie potrafi sobie poradzić.

    2. Regulamin obozu - dla Rodziców:

  • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym rezerwacji i zapisów dziecka na obóz zimowy.

  UWAGA !

  DOKUMENTÓW NIE PRZEKAZUJEMY TRENEROWI.


  KOSZT :

  Cena Regularna: 1850 zł

  Cena dla zawodników spoza AMP GOOL: 1900 zł

  promocja2

  * Promocje nie łączą się z innymi promocjami bądź zniżkami / do jednokrotnego wykorzystania.

  Ilość miejsc ograniczona: 45!

  O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata zaliczki.

  Harmonogram wpłat:

  - I wpłata - zaliczka w wysokości 400 zł (razy ilość uczestników z rodziny), którą należy uregulować do 3 dni po dokonaniu rejestracji
  - II wpłata: 50 % kwoty do 10.12.2018 r.
  - III wpłata: 100 % kwoty do 31.12.2018 r

  Numer konta organizatora: KS AMP GOOL: MBank: 57 1140 2004 0000 3302 7587 3398, tytułem: FAMILY CAMP, imię i nazwisko.

  Płatności można dokonać również jednorazowo, w terminie do 7 dni po dokonaniu rejestracji. 

  ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC tylko wpłata zaliczki, lub całości kwoty, gwarantuje miejsce na liście. Brak wymaganych wpłat w terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników obozu. 

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, a Organizator będzie pobierać opłaty w następującej wysokości: rezygnacja w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem obozu - 50 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki) rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu - 100 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

  Rezygnacja uczestnika z obozu może nastąpić jedynie pisemnie lub mailowo.

   

  © 2017 WyjazdySportowe.PL. All Rights Reserved.  Wykonanie strony ARWAY.waw.pl